top of page
cover-hero-11.png

Právní Upozornění

Právní služby jsou poskytovány na základě stanovených odměn, které vycházejí z povolených způsobů účtování odměn ve smyslu advokátního tarifu. Ze zkušenosti lze konstatovat, že nejčastěji používaným druhem odměn je používání hodinových sazeb. Toto nevylučuje možnost využít i další druhy odměn, kterými jsou paušální nebo mimosmluvní odměna anebo odměna s podílem na hodnotě věci.
 

Hodinová odměna je stanovena na základě pracnosti, jejíž specifikaci a kvalifikovaný odhad je sdělen dopředu. Její výše je závislá na dohodě stran a konkrétním případě s tím, že lze obecně uvést výši nejčastěji používanou hodinovou odměnu: 

Administrativní pracovník                               700, - Kč
Advokátní koncipient                                    3.000, - Kč
Advokát                                                           3.500, - Kč
Partner                                                            4.900, - Kč

 

Klienti jsou informování o výši odměny v závislosti na průběhu poskytování služeb, stavu a průběhu věci. V případě převzetí zastupování je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb s dohodnutým způsobem odměny i její specifikací. Současně je možné požadovat složení zálohy na poskytované právní služby. Ke všem druhům odměn je připočítáváno DPH v zákonné výši a vynaložené hotové výdaje, popř. ztráta promeškaného času.

 

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

bottom of page