top of page

Naše Služby

Korpoání práo

Korporátní

právo

Náš tým specializovaných právníků pomáhá klientům z řad středních i velkých firem ve všech oblastech korporátního práva.

Jsme specialisté na poradenství a zastupování klientů ve všech oblastech podnikání společností, ať už jde o každodenní agendu či klíčovou fúzi.

Vynikáme v zastupování ve sporech či při obchodním vyjednávání. Poskytujeme také poradenství a konzultace v oblasti daňové problematiky.

Ondřej Durďák

Mgr. Ondřej Durďák

Eliška 

Kundratová

VRB06481-Edit_web.jpg

Zuzana

Radová

Mgr. Zuzana Radová
Korporátní právo
Korporátní právo

IT & autorské

právo

Patříme k předním advokátním kancelářím na trhu v oblasti softwarového práva i komplexní ochrany práv duševního vlastnictví.

Klienty z řad velkých korporací i start-upů zastupujeme ve všech oblastech souvisejících se softwarem, licenčními a servisními smlouvami či ochranou know-how.

Specializujeme se také na komplexní ochranu práv duševního vlastnictví a ochranu osobních údajů.

Jiří Matzner

JUDr. Jiři Matzner

Adam Brychta

JUDr. Adam Brychta
IT a autorské právo
ikony nove-57.png

Občanské 

právo

Klienty úspěšně zastupujeme v celé šíři občanského práva, a to včetně rodinných či nemovitostních záležitostí.

Náš tým se věnuje zastupování klientů v občanskoprávních záležitostech, ať už jde o sepisování listin či právní konzultace. Důraz klademe na řešení sporů a konfliktů mimosoudní cestou.

Klientům pomáháme také v oblastech týkajících se nemovitostí, poskytování odborných stanovisek v oblasti majetkových vztahů právnických a fyzických osob.

Jana

​Čížková

Tereza 

Tylová

Mgr. Ing. Tereza Tylová
Mgr. Jana Čížková

David

Bauer

JUDr. David Bauer
Občanské právo
Občanské právo

Trestní 

právo

Obviněným i poškozeným citlivě pomáháme ve všech fázích trestního řízení až po uplatňování opravných prostředků.

Klientům úspěšně poskytujeme právní pomoc ve všech fázích trestního řízení. Tedy nejen v přípravném řízení a v řízení před soudy, ale také při podávání řádných i mimořádných opravných prostředků.

Zaměřujeme se také na vazební stíhání a oblast související s výkonem trestu. Věnujeme se právnímu zastoupení poškozených včetně uplatňování nároků na náhradu škody.

Jiří 

Matzner

JUDr. Jiří Matzner

Tereza 

Tylová

Mgr. Ing. Tereza Tylová

Josef

Hlinka

Mgr. Josef Hlinka
Trestní právo
Trestní právo

Další oblasti práva

Experti advokátní kanceláře Matzner Legal se věnují celé řadě dalších klíčových oblastí práva.

Správní právo

Veřejné zakázky

Zdravotnické právo

Finanční a daňové právo

Fúze a akvizice

Rodinné právo

Nemovitosti a stavebnictví

Pracovní právo

Dědické řízení

Telekomunikace a Energetika

Další oblasti práva
Další oblasti práva
IT a autor
Občanské právo
bottom of page