top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Výjimky a omezení autorského práva k softwaru

IT Systems: Užívání autorských děl bez souhlasu autora při splnění předem stanovených zákonných podmínek je v anglosaském právu známo pod názvem „fair use“ nebo také „fair dealing“. Jejich aplikace na počítačové programy a software je ovšem značně problematická a velmi omezená.

Comments


bottom of page