top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Zákon o whistleblowingu a nové povinnosti zaměstnavatelů

Leagleone: Pod pojmem „whistleblowing“ se skrývá problematika oznamování možného protiprávního jednání, k němuž dochází v organizaci, pro kterou oznamovatel (tzv. whistleblower) vykonává závislou práci nebo obdobnou činnost. Pro účely funkčního whistleblowingu je nutné zajistit oznamovatelů potřebnou ochranu a umožnit jim oznámení podávat bez větších obav o svou práci či dokonce bezpečnost. Pravidla ochrany oznamovatelů byla do českého právního prostředí vtělena novým zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „ZOO“), který nabyl účinnosti v druhé polovině loňského roku.

Comments


bottom of page