patička cover-22.png
  • Jiří Matzner

Vzdání se zástavního práva a jeho náležitosti

Institut zástavního práva je komplexně upraven v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) přičemž v praxi jde o nejužívanější způsob zajištění pohledávek věřitelů.