top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Těsně před podpisem smlouvy už nemůžete jen tak cuknout, nesete předsmluvní odpovědnost

ANALÝZA JIŘÍHO MATZNERA | S příchodem nového občanského zákonu byl do českého právního řádu zaveden také právní institut tzv. předsmluvní odpovědnosti. Pokud se totiž smluvní strany při vyjednávání o smlouvě dostanou do určité fáze, kdy bezdůvodný, nebo dokonce úmyslný odchod od stolu by byl pro druhou z nich značně nesolidní, nebo by ji mohl dokonce poškodit, je na místě takovýmto situacím určitým způsobem předcházet a vyvozovat z nich případnou odpovědnost.

Comments


bottom of page