top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Specifika a praktická využitelnost správní žaloby na zrušení nezákonného rozhodnutí

nstitut žaloby proti rozhodnutí správního orgánu je zakotven v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen „SŘS“). V praxi se využívá zejména v případech, kdy dojde k neoprávněnému zásahu do práv jednotlivce v důsledku vydání rozhodnutí správního orgánu, které je v rozporu se zákonem. čtete více

Komentarze


bottom of page