top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Smlouva o smlouvě budoucí: Co musíte vědět při uzavírání této smlouvy?

podnikatel.cz Ve smlouvě o smlouvě budoucí (dále také jen „SOSB“) se vždy alespoň jedna ze stran zavazuje k tomu, že v určité době v budoucnu uzavře konkrétní smlouvu, kterou může být například smlouva kupní, smlouva darovací nebo smlouva o dílo.

コメント


bottom of page