top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Prostý elektronický podpis ve světle novely zákoníku práce

podnikatel.cz Platná právní úprava v dnešní době rozlišuje několik druhů elektronických podpisů, mezi které můžeme zařadit zaručený, uznávaný, kvalifikovaný, jakož i zmíněný prostý elektronický podpis. V obecné rovině lze konstatovat, že především uznávaný a kvalifikovaný elektronický podpis na velmi vysoké úrovni zaručují jak identifikaci podepisující osoby a nezměnitelnost dat, tak i osobu autora elektronického podpisu. 

Commenti


bottom of page