patička cover-22.png
  • Jiří Matzner

Profi HR KDY A JAK ODPOVÍDAJÍ ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNAVATELŮM ZA ŠKODU?

PŘESTOŽE MÁ ZAMĚSTNANEC PŘI VÝKONU SVÝCH PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ VŮČI ZAMĚSTNAVATELI PODŘÍZENÉ POSTAVENÍ A JE POVINEN PRÁCI VYKONÁVAT VÝHRADNĚ DLE JEHO POKYNŮ, NEZNAMENÁ TO, ŽE BY ZAMĚSTNAVATELI NEODPOVÍDAL ZA ŠKODU VZNIKLOU PŘI VÝKONU PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ.