top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Prodat podíl ve firmě je snazší stávajícímu společníkovi, s třetí osobou může být problém

ANALÝZA JIŘÍHO MATZNERA| Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným je jedním z nejčastějších způsobů, jakým společník může svou účast ve společnosti ukončit a ze společnosti vystoupit. Právní úpravu převodu podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným nalezneme v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Převod se uskutečňuje na základě smlouvy o převodu podílu, která by měla mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, přičemž smlouvou o převodu podílu lze ošetřit jak úplatný, tak i bezúplatný převod podílu.

Comments


bottom of page