patička cover-22.png
  • Jiří Matzner

Procesní stádia řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky EU

Registrace ochranné známky Evropské unie je v dnešní době velmi populární, přičemž proces zápisu i základní pravidla námitkového řízení jsou upravena v nařízení o ochranné známce Evropské unie.