top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Problematika vendor lock-in v oblasti IT veřejných zakázek

IT Systems: Vendor lock-in neboli stav uzamčení zadavatele k dodavateli je situace, která může vzniknout ve chvíli, kdy se zadavatel veřejné zakázky svým postupem při jejím zadávání dostane do pozice závislosti na konkrétním dodavateli v oblasti IT. Bývá tomu tak především na základě nevhodně sjednaných licenčních oprávnění, která znemožňují provádět jakékoliv úpravy či zásahy do softwaru ze strany třetích osob odlišných od původního zhotovitele softwaru. Jestliže tento právní stav proprietárního uzamčení zadavatele vznikne, je zadavateli prakticky znemožněno využít na trhu jiného dodavatele, který by mu software mohl rozvíjet nebo spravovat.

Comments


bottom of page