patička cover-22.png
  • Jiří Matzner

Problematika ručení společníka za dluhy u s.r.o.

Pojďme si přiblížit, v čem spočívá podstata zákonného ručení společníků s.r.o., jakým způsobem se tento uplatňuje aplikuje v praxi a jaké jsou jeho limity.