top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Problematika autorských práv při vývoji software na objednávku

Při vývoji software na objed­náv­ku se často setkáváme s pro­b­le­ma­ti­kou autorských práv, která je pro řádné užívání software velmi důležitá, jelikož autorská práva představují klíč k opráv­ně­né­mu užívání software jakožto autorského díla.

コメント


bottom of page