top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Pravidla moderace smluvní pokuty soudem

pravniprostor.cz Smluvní pokuta je ve smluvních vztazích velmi populárním institutem, a to zejména pro její jednoduchost a účinnost. Smluvní volnost stran je v daném ohledu sice vcelku široká, ale rozhodně není neomezená, a to zejména s ohledem na přiměřenost výše smluvní pokuty. Smluvní pokuta může být formulována jako povinnost dlužníka zaplatit věřiteli jednorázovou peněžní částku, nebo i jako povinnost zaplatit sjednanou sankci za každý den prodlení (stanovenou například jako určité procento z dlužné částky). 

Comments


bottom of page