top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Právo na účast otce u porodu

V březnu 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádné opatření, kterým zakázalo přítomnost jakéhokoli doprovodu u porodu, a to včetně otce dítěte (dále jen „Mimořádné opatření“), čímž zasáhlo do práv tisíců rodin. V nedávném nálezu Ústavního soudu I. ÚS 3319/22 ze dne 22. 5. 2023 (dále jen „Nález“) je jednoznačný závěr, že právo otce být přítomen u porodu patří do sféry základních lidských práv na rodinný život a  požívá tak ústavní ochrany, stejně jako jakékoli jiné základní právo garantované ústavním pořádkem České republiky

Comentários


bottom of page