top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Připuštění důkazů pořízených záznamem v civilních soudních sporech

V minulosti byly důkazy pořízené záznamem v občanském soudním řízení bez souhlasu osoby, která je na nahrávce zachycena, nepřipouštěny z důvodu ochrany soukromí a osobnosti dotyčného člověka. Podle soudní judikatury je v každém případě nutné legální licenci zakotvenou v § 88 občanského zákoníku vykládat zásadně restriktivně, neboť nelze považovat za přípustné, aby bylo možné používat tajně pořízené zvukové či zvukově-obrazové záznamy před soudem vždy, a to i přes to, že takovéto užití je ku prospěchu právům nebo právem chráněným zájmům jiné osoby.

Comments


bottom of page