patička cover-22.png
  • Jiří Matzner

Příplatek mimo základní kapitál obchodní společnosti

Zákon o obchodních korporacích rozlišuje dva typy příplatků – příplatek dobrovolný a příplatek nedobrovolný.