top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Příplatek mimo základní kapitál a jeho daňové implikace

epravo.cz Příplatkem do společnosti s ručením omezeným se rozumí právo nebo povinnost společníka vložit do společnosti příplatek nad rámec společníkova vkladu mimo základní kapitál, a to buď ve formě peněžitých nebo nepeněžitých prostředků. Rozlišuje dva typy příplatků, tím prvním je příplatek dobrovolný a tím druhým příplatek nedobrovolný, který je rovněž znám pod pojmem „příplatková povinnost“.

Comments


bottom of page