top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Odporovatelnost v občanském právu v praxi

epravo.cz  K úspěšnému uplatnění odpůrčí žaloby musí být splněny tři základní zákonné podmínky, které jsou vymezeny v ustanovení § 589 občanského zákoníku. Za prvé, věřitel musí disponovat vykonatelnou pohledávkou vůči dlužníkovi (tj. musí existovat vykonatelné rozhodnutí či jiný exekuční titul). Za druhé, musí být dána existence právního jednání dlužníka (např. právního jednání, kterým došlo k převodu nemovitého majetku dlužníka na osobu blízkou) a za třetí, takovéto právní jednání musí zkracovat uspokojení věřitele.

Comments


bottom of page