top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Novela autorského zákona

Ke konci letošního roku předložilo Ministerstvo kultury Vládě České republiky novelu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „autorský zákon“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kterou se do českého právního řádu transponují evropské směrnice týkající se autorských a souvisejících práv na jednotném digitálním trhu (dále jen „novela“).

Comments


bottom of page