top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Nejčastější úskalí při sjednávání smluvních pokut

Smluvní pokuta je jedním z nejpoužívanějších institutů tzv. „utvrzení závazku“, především pak pro svou jednoduchost, účinnost a praktickou využitelnost. Právní úpravu smluvní pokuty najdeme v ustanoveních § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Častým problémem při sjednávání smluvní pokuty je její výše. Nikde totiž není psáno, v jaké výši by měla být pro určitý konkrétní případ (např. pro utvrzení povinnosti mlčenlivosti) smluvní pokuta sjednána. Zákon pouze vychází z teze, že smluvní pokuta by měla být „přiměřená“. Co to však v praxi znamená?

Comments


bottom of page