patička cover-22.png
  • Jiří Matzner

Na co dávat pozor při jednání statutárních orgánů? Někdy nemusí zavazovat společnost, ale je samotné

ANALÝZA JIŘÍHO MATZNERA | Statutární orgán je hlavním výkonným (exekutivním) orgánem společnosti, kterému náleží takzvané „generální jednatelské oprávnění“ společnost zastupovat a jednat za ní ve všech záležitostech.