top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Matzner: Za zájezdy do Itálie a Číny musí cestovky vracet peníze. Jinak prohrají u soudu

GLOSA JIŘÍHO MATZNERA | V současné době je značně probíráno a medializováno téma hrozby tzv. koronaviru. Ten bezesporu skýtá mnohá nebezpečí a za účelem prevence je zcela na místě, když klient cestovní kanceláři zájezd právě z důvodu hrozby nákazy koronavirem odřekne. Zejména pak jde-li o destinace značně postižené tímto typem onemocnění, jako třeba vybrané oblasti Číny či severní Itálie. V těchto případech jsem toho názoru, že klientovi cestovní kanceláře jakožto spotřebiteli a slabší straně náleží právo na vrácení ceny zájezdu.

Commentaires


bottom of page