top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Kreativní nakládání se svěřenskými fondy

Svěřenecké fondy se s novým občanským zákoníkem do českého práva vrátily po mnoha dekádách a už před pár lety bylo upozorňováno na jejich možné zneužití pro účely skrývání či vyvádění majetku. Tyto obavy byly a stále do jisté míry ještě jsou na místě, jelikož majetek ve fondu po právní stránce nepatří nikomu a lze jej proto relativně snadno využít jako nástroj k odkládání majetku nebo, v těch horších případech, k praní špinavých peněz. Lze očekávat, že nově zřízená evidence, která má za úkol prolomit anonymitu zakladatelů a beneficientů svěřeneckých fondů, pomůže zabránit jejich potenciálnímu zneužívání. Z praktického pohledu to ovšem nic nemění na tom, že majetek je vždy spravován ve prospěch určité osoby, jejíž faktický vliv na jeho správu po dobu existence svěřeneckého fondu nelze nikdy zcela vyloučit.“čtete více

Comments


bottom of page