top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraEliška Kundratová

KLIMATICKÝ BALÍČEK FIT FOR 55. O CO JDE?

Výkyvy počasí, období sucha, úbytek podzemní vody a úrodné zemědělské půdy, přes léto téměř nesnesitelný život ve městech – to jsou jen některé z projevů klimatických změn, které představují ohrožení života na Zemi. Je tak zřejmé, že je nutné přijímat preventivní

opatření k předcházení klimatických změn, neboť již dlouho platí ověřená zásada, že je levnější (často nenávratným) škodám předcházet, než je později likvidovat. Jedním z takových opatření je klimaticko-energetický legislativní balíček EU pod názvem „Fit for 55“, který byl přijat v polovině července loňského roku.

Komentarze


bottom of page