top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Kdy a za jakých podmínek může zástavní právo zabránit sloučení stavby s pozemkem?

Právníprostor.cz: Pokud zatěžuje věcné právo stavbu nebo pozemek, nestane se stavba součástí pozemku, dokud toto věcné právo trvá a pokud to jeho povaha vylučuje. Co to ovšem znamená v praxi?

bottom of page