top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Kdy a jak odpovídají za škodu statutární orgány?

Statutární orgány obchodních společností nesou ve vztahu k řízení a obchodnímu vedení obchodní korporace nezanedbatelnou míru odpovědnosti. Různé druhy této odpovědnosti jsou upraveny jednak v občanském zákoníku, jednak v zákoně o obchodních korporacích. Jelikož odpovědnost statutárních orgánů se v praxi často váže na úpadek obchodní společnosti, je třeba vzít v úvahu i vybraná ustanovení insolvenčního zákona.

Comentários


bottom of page