patička cover-22.png
  • Jakub Michal

Kauza rodu Lichtenštejnů – kauza století?

Mohlo by dojít k zásadnímu prolomení vnitrostátní koncepce restituční judikatury, a tím i vzniku právní nejistoty ohledně majetku, který byl ze strany státu konfiskován a souvisejících povinností státu k náhradě za tento majetek?