top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Katalogové podvody cílí nejen na začínající podnikatele. Jak nenaletět?

Tento typ podvodů se snaží lidi přesvědčit, aby zaplatili za to, že budou uvedeni v katalogu. Velmi často jsou cílem těchto podvodníků právě začínající podnikatelé, protože mohou snadno podlehnout dojmu, že jde o povinnost. Katalogové podvody mohou mít různé formy. Nejčastěji se jedná o zaslaný dopis, případně datovou zprávu, nebo o telefonické hovory. Jiří Matzner, advokát z Advokátní kancelář Matzner Legal, výslovně doporučuje na zaslaný e-mail nereagovat, žádný formulář nevyplňovat, a pokud by přišla faktura, tak ji neplatit. V případě vyplnění formuláře či uhrazení faktury by došlo ze strany podnikatelů k projevu vůle uzavřít smlouvu, což by bylo v nastalé situaci nežádoucí, zdůraznil.

Comments


bottom of page