top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Je smluvní retroaktivita přípustná a za jakých podmínek?

Je všeobecně známá věc, že existuje ústavně-právní princip zákazu zpětné účinnosti neboli zákazu tzv. retroaktivity, který se vztahuje k právním normám – tedy k zákonům a jiným právním předpisům přijatým v legislativním procesu. Jak je to ovšem s přípustností smluvní retroaktivity? Rozhodnutí Nejvyššího soudu staví na jisto, že založit zpětnou účinnost smlouvy je obecně přípustné, pokud se tak její účastníci výslovně dohodnou.

Comentarios


bottom of page