top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Je novela insolvenčního zákona správným krokem?

Vláda ČR nedávno schválila návrh novely zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“), která do českého právního řádu transponuje evropskou směrnici o restrukturalizaci a insolvenci. Jedním z hlavních bodů novely insolvenčního zákona je zkrácení a sjednocení doby oddlužení na 3 roky, a to jak pro podnikatele, tak i pro nepodnikatele.

Comments


bottom of page