patička cover-22.png
  • Jiří Matzner

Jak si zajistit přístup k nemovitosti z veřejné komunikace?

Základní podmínkou pro zřízení nezbytné cesty je, že vlastník nemovité věci není současně vlastníkem sousedního pozemku, nemá ke své nemovitosti přístup a ani si jej nemůže zajistit jakýmkoliv jiným způsobem.