top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Jak se řeší střet zájmů u orgánů obchodní korporací

Střet zájmů mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu nastává v praxi velice často, a to především u menších právnických osob, u nichž většinou existuje těsnější propojení mezi právnickou osobou a členy jejích volených orgánů a tím pádem i menší kontrola ze strany korporací.

Kommentare


bottom of page