patička cover-22.png
  • Jiří Matzner

Jak přihlásit evropskou ochrannou známku

Pro přihlášení ochranné známky do registru ochranných známek není třeba Nařízení komplexně studovat. Veškeré praktické informace týkající se přihlášení a zápisu ochranné známky EU lze totiž nalézt na internetových stránkách Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“).