top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Jak lze prakticky využít odpůrčí žalobu, když se dlužník nechová fér.

Lawyers & Business Odpůrčí žaloba se v praxi využívá v případech, kdy dlužník se svým majetkem nakládá vůči třetím osobám tak, aby co nejvíce omezil či znemožnil možnost věřitele se z majetku uspokojit. Odpůrčí žalobou se pak věřitel domáhá po třetí osobě (tzv. odpůrci), aby předmětné jednání dlužníka nevyvolávalo vůči věřiteli žádné právní následky a bylo neúčinné. S institutem odpůrčí žaloby se můžeme setkat jak v civilním, tak i v insolvenčnímu právu.

bottom of page