top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Jaké změny přináší směrnice DSM v oblasti autorského práva ?

Na konci roku 2020 byla vládou předložena dlouho očekávaná novela zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „autorský zákon“), kterou mělo dojít k transpozici evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, známé pod zkratkou tzv. DMS směrnice (dále jen „DMS směrnice“).

Comments


bottom of page