patička cover-22.png
  • Jiří Matzner

Jaké jsou typy věcných břemen a jak je prakticky využívat?

Reálná břemena zavazují především k tomu něco aktivně dát či konat. Naopak služebnosti zavazují k tomu, abyste ve prospěch oprávněného něco strpěli nebo se něčeho zdrželi. čtete více