top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Jaké jsou možnosti výplaty podílu na zisku ve společnosti s ručením omezeným

Vyplácení podílu na zisku ve společnosti s ručením omezeným je pro společníky bezesporu klíčovou záležitostí, jelikož tvorba zisku je hlavní podstatou samotného podnikání, kvůli které k výkonu podnikatelské činnosti vůbec dochází. Zákon pro výplaty zisku stanovuje rovněž určité mantinely tak, aby nebyl zisk vyplácen v nevhodnou dobu – např. v období, kdy je společnost ve výrazné ztrátě nebo má problém plnit své vlastní závazky.

Comments


bottom of page