patička cover-22.png
  • Jiří Matzner

Jaká mají práva společníci v kapitálových obchodních společnostech?

Společníci obchodní společnosti mají ze zákona nejen určitá práva, ale také povinnosti. Obchodní společnosti můžeme rozdělit na tzv. společnosti osobní, mezi něž se řadí společnost komanditní a veřejná obchodní společnost, a společnosti kapitálové, mezi které lze zařadit společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. čtete více