top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Elektronické doručování písemností zaměstnancům po novele zákoníku práce

systemonline.cz Novela zákona č. 262/2006 Sb., zá­koníku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) přine­sla zásad­ní změny v oblasti doru­čování pí­sem­nos­tí a pracovně­právních doku­mentů zaměstnan­cům. Zaměstna­va­te­lé díky tomu již od 1. října 2023 mohou využít k doručovaní a podepisování písemností elektronickými prostředky, což je bezesporu pozitivním posunem vpřed. Zákoník práce tím konečně reaguje na imanentní potřebu digitalizace v pracovněprávních vztazích, kterou uvítají především zaměstnavatelé.

Comments


bottom of page