top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

eIDAS 2: Elektronická identifikace a důvěryhodné služby v novém hávu

IT Systems Evropská unie nedávno schválila nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2024/1183 (dále jen „eIDAS 2“), kterým se mění stávající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (dále jen „eIDAS“). eIDAS 2 vstoupilo v platnost dne 20. května 2024 a přináší zásadní změny v oblasti elektronické identifikace, přičemž jeho úplná implementace by se měla uskutečnit do roku 2026. Pojďme si přiblížit, co revidované nařízení eIDAS 2 přináší a jak ovlivní náš každodenní život.

Comments


bottom of page