patička cover-22.png
  • Jiří Matzner

Co vše hrozí statutárním orgánům v případě vyvedení peněz ze společnosti?

V případě, že statutární orgán vyvede ze společnosti peníze ve svůj vlastní prospěch bez toho, aby se jednalo například o půjčku či rozdělení zisku, dopustí se tím citelného porušení zákona, které může mít dalekosáhlé důsledky, a to i ty trestněprávní.