top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Co přináší směrnice NIS2 o kybernetické bezpečnosti

systemonline.cz Nová směrnice NIS2 ve srovnání s dosavadní směrnicí NIS1 podstatně rozšíří okruh povinných osob. Směrnice NIS2 bude dopadat na všechny veřejné a soukromé subjekty, jejichž druhy jsou specifikovány v přílohách I nebo II této směrnice a které jsou považovány za tzv. střední a velké podniky (tj. podniky zaměstnávající 50 a více zaměstnanců, nebo dosahující ročního obratu alespoň 10 milionů eur). Bez ohledu na velikost a celkový roční obrat se však směrnice NIS2 bude vztahovat také na subjekty uvedené v článku 2 odst. 2 NIS2, jenž mají klíčový význam pro fungování státu, ekonomiky a kritické infrastruktury. Zde se bude jednat např. o poskytovatele veřejné sítě elektronických komunikací, poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, registry domén nejvyšší úrovně a provozovatele DNS, subjekty veřejné správy, výhradní poskytovatele služeb, jež mají zásadní význam pro zachování kritických společenských nebo hospodářských činností atp.

Comments


bottom of page