top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Autorské právo čekají velké změny. Co bude nově možné při vytěžování textů a dat?

Novela autorského práva zavádí do autorského zákona novou definici tzv. vytěžování textů a dat, neboli „data miningu“, kterým se rozumí „jakákoli automatizovaná činnost, jejímž cílem je analyzovat text a data v digitální podobě, za účelem získání informací a která zahrnuje mimo jiné vzory, tendence a souvztažnosti“. Vytěžování textů a dat lze z pohledu laika v oblasti informačních technologií chápat jako jakési automatizované získávání informací z databází (včetně například textů, zvuků, obrazů a podobných dat v digitální podobě) a jejich následná analýza.

Comentarios


bottom of page