top of page
patička cover-22.png
  • Obrázek autoraJiří Matzner

Analýza: Kdy a jak smíte bývalému zaměstnanci zakázat, aby nenastoupil ke konkurenci

ANALÝZA JIŘÍHO MATZNERA | Konkurenční doložka představuje závazek zaměstnance, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Zaměstnanec se v ní zavazuje po určitou dobu zaměstnavateli nekonkurovat a nevyužít tak svých znalostí, zkušeností, kontaktů či know-how, získaných po dobu působení u zaměstnavatele, v jeho neprospěch. Za jakých podmínek ale lze zákaz konkurence se zaměstnancem sjednat?

Comments


bottom of page