top of page
cover-hero-11.png

Ochrana Osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů začíná 25. 05. 2018) – týká se každého subjektu, na straně správce či zpracovatele, tak na straně individuální fyzické osoby.

 

Klienti jsou tímto informováni, že v souvislosti s poskytováním právních služeb advokát je správcem jejich osobních údajů (zejm. identifikační a kontaktní údaje, včetně emailu a telefonního čísla) včetně kontaktních osob, a to za účelem komunikace ve věci a za účelem plnění smlouvy o poskytování právních služeb. Nakládání s osobními údaji probíhá i bez jeho/jejich souhlasu na základě oprávněného zájmu.

 

Osobní údaje jsou chráněny a je s nimi nakládáno pouze v míře nezbytné pro účely splnění smlouvy. Osobní údaje budou uchovány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou platnými právními předpisy.

 

V případě požadavků subjektu údajů je možné kontaktovat Pověřence prostřednictvím odkazu +420 736 456 122 nebo na email: info@czechdpooffice.eu

Whistleblowing:

Naše advokátní kancelář je vázána zákonem č. 253/2008 Sb., opatření proti legalizaci výnosů z trestní činnosti a financování terorismu (AML zákon), a proto se na nás vztahuje Whistleblowing. Nastavili jsme systém pro řešení oznámení v naší organizaci a správcem je rovněž Pověřenec v rámci GDPR (pro kontaktní údaje viz. GDPR).

bottom of page